Wie we zijn


De Egeltjes is een kinderopvang voor alle peuters en kleuters van 6 maanden tot 6 jaar.


Egeltjes zijn peuters of kleuters met (of zonder) stekeltjes. Het zijn kinderen in een kwetsbare situatie,
waardoor zij soms wat meer zorg nodig hebben: omwille van een ontwikkelings- of
taalachterstand, een beperking, een moeilijke thuissituatie, omdat ze opgroeien in een
kansarm gezin of een gezin met veel opvoedingsvragen... Het zijn kinderen die zich oprollen
als ze zich niet goed voelen en soms hun stekeltjes opzetten.

Kansrijk opgroeien voor elk kind


De Egeltjes wil kinderen kwaliteitsvolle ervaringen meegeven die voldoen aan hun
fundamentele behoeften, die er voor zorgen dat kinderen zich goed voelen, zich verbonden
voelen en uitgedaagd worden zodat ze kansrijk kunnen opgroeien.
We bundelen die ervaringen in 5 grote thema’s:
- gezondheid en welzijn
- een veilig nest
- zorg op maat en ontwikkelingsstimulering
- veilige hechting en verbinding
- inclusie en diversiteit

Meer dan kinderopvang

Bij De Egeltjes bieden we hen in de eerste plaats een veilig en stabiel nestje, waar ze zich
goed voelen. Samen met het hele gezin zoeken we hoe ze zich kunnen ontrollen en hun
stekeltjes goed kunnen leren gebruiken. We geloven in de kracht van een kwaliteitsvolle en
stimulerende omgeving, zeker voor kinderen uit kwetsbare gezinnen.
Vanuit vertrouwen gaan we ook op weg met het gezin en ondersteunen we waar nodig of
verwijzen we warm door naar andere dienstverlening. Net zoals we inzetten op het
welbevinden van kinderen, willen we ook mee zorg opnemen voor het welzijn van ouders.
We willen met ouders op weg gaan over verschillende levensdomeinen heen, zodat zij zich
gehoord, gezien en gesteund voelen en zich verbonden voelen met zichzelf, anderen en de
samenleving. Ook hier werken we steeds op maat. We spreken ouders aan op hun krachten
en willen een deel zijn van hun soms zeer kleine netwerk. We streven ernaar dat zij op hun
manier (opnieuw) kunnen deelnemen en bijdragen aan de samenleving.